Pametno zdravstvo

Naša rješenja primjenjiva u zdravstvu su sustavi za telemedicinu, sustavi za sigurnost pacijenata i prevenciju padova te sustavi za predikciju temeljeni na umjetnoj inteligenciji.

  • Prediktivna AI – STABILITY definira pacijentovo fiziološko početno stanje i koristi ga kako bi konstantno određivao klinički rizik kroz cijelo vrijeme praćenja stanja pacijenta.

  • SAFE – jedinstveni sustav za prevenciju padova u bolničkim ustanovama temeljen na umjetnoj inteligenciji i termalnim video senzorima.

  • PRIME – jednostavan, točan i precizan bežični sustav za udaljeni nadzor vitalnih znakova života

Kontaktirajte nas, saznajte više

Tehnologija budućnosti

Naša tehnološka rješenja pripremljena su u skladu s izazovima budućnosti

Kontaktirajte nas