Ne. Jedini dostupan proizvod su medicinske maske sa bakar-oksidom. Napominjemo da se radi o medicinskoj maski za lice klase I tipa IIR, a ne o respiratoru (kao što je N95).