Za vrijeme svog životnog vijeka čestice bakar-oksida jednako su snažne, a njihova sposobnost odbijanja virusa s vremenom značajno ne opada.

Međutim, svaka zemlja ima vlastite propise u vezi s upotrebom medicinskih proizvoda, uključujući i ovu masku, posebno u doba globalne pandemije. Neke zemlje preporučuju ponovnu upotrebu maski, a neke ne. Molimo vas da obavezno koristite masku u skladu s pravilima vaše zemlje/regije.

Radi jasnoće, bakar-oksid maska ​kategorizirana je kao “jednokratna” – u slučaju dvojbe molimo vas obratite se lokalnim javno-zdravstvenim službenicima.

Napomena: jednokratni proizvodi su proizvodi koji se mogu baciti nakon što postanu neuporabljivi (npr. fizički oštećeni). Fizička oštećenja utječu na učinkovitost maske. U slučaju fizičkog oštećenja, molimo vas zamijenite masku novom.