Možete kontaktirati tvrtku RiniGARD d.o.o. putem e-maila: prodaja@rinigard.com i mi ćemo vam rado pomoći. Napomena – bakar-oksid masku kupcima jedino mogu prodavati ovlašteni distributeri. Kupnja maski od neovlaštenih distributera ne osigurava vam nabavu originalne bakar-oksid maske.