Održan je kick-off sastanak projekta PRAETORIAN – Zaštita kritične infrastrukture od naprednih kombiniranih kiber i fizičkih prijetnji

Zbog COVID-19 situacije početni sastanak projekta PRAETORIAN uspješno je održan online 02. i 03. lipnja 2021. godine. Kao što smo već pisali, projekt je prijavljen krajem kolovoza 2020. godine pod pozivom H2020-SU-INFRA-2020 (Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities), a Europska komisija ga je pozitivno ocijenila i odobrila financiranje u iznosu od 7 580 898 eura dok je cjelokupna vrijednost projekta 9 037 987, 50 eura. Puni naziv projekta je Zaštita kritične infrastrukture od naprednih kombiniranih kiber i fizičkih prijetnji (Protection of Critical Infrastructures from advanced combined cyber and physical threats). Partneri su predstavili opće planove i doprinose, sebe, svoje organizacije i radne pakete u kojima sudjeluju ili ih vode.

Koordinator projekta je Electricite de France, dok projektni konzorcij čine 23 partnera iz 7 EU država članica. Iz Hrvatske dolazi čak 5 projektnih partnera: RiniGARD d.o.o., KONČAR KET d.d., MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB d.d., HEP d.d. i HGSS. Projekt traje 24 mjeseca (01. lipnja 2021. – 31. svibnja 2023.).

Strateški cilj PRAETORIAN-a je povećati sigurnost i otpornost europskih kritičnih infrastruktura, olakšavajući koordiniranu zaštitu međusobno povezanih kritičnih infrastruktura od kombiniranih fizičkih i kiber prijetnji. U tu svrhu projekt će pružiti višedimenzionalni (ekonomski, tehnološki, politički, društveni), a ipak specifični set alata. Takav set alata podržat će sigurnosne menadžere kritičnih infrastruktura (CI) u donošenju njihovih odluka kako bi predvidjeli i izdržali potencijalne kiber, fizičke ili kombinirane sigurnosne prijetnje vlastitoj infrastrukturi i drugim međusobno povezanim kritičnim infrastrukturama, a koje bi mogle imati ozbiljan utjecaj na njihov rad i/ili sigurnost stanovništva u njihovoj blizini.

PRAETORIAN će se posebno pozabaviti (tj. spriječiti, otkriti, odgovoriti i, u slučaju objavljenog napada, ublažiti) kiber i fizičke napade koje su stvorili ljudi ili prirodne katastrofe koje utječu na kritičnu infrastrukturu. Također će se pozabaviti načinom na koji napad ili incident u određenoj CI  može ugroziti normalan rad drugih susjednih / međusobno povezanih CI-a i kako sve njih učiniti otpornijima, predviđanjem kaskadnih učinaka i predlaganjem jedinstvenog odgovora među CI-ima. PRAETORIAN je projekt vođen od strane predstavnika CI-a, koji će svoje rezultate prikazati u tri međunarodna pilota (neki od njih su prekogranični), a koji uključuju 9 izvanrednih kritičnih infrastruktura: 2 međunarodne zračne luke, 2 luke, 3 bolnice i 2 elektrane.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 101021274.