Rinicom na radionici Eurocontrol-a

U nizu prezentacija predstavnicima europskih zračnih luka i industrije bespilotnih letjelica nekoliko je puta naglašeno da poželjno rješenje za rješavanje i sprečavanje incidenata s bespilotnim letjelicama u zračnim lukama mora uključivati integrirani sustav u kojem je platforma za otkrivanje bespilotnih dronova u potpunosti integrirana s on-site ATM sustavom za ublažavanje problema otkrivenih tijekom nedavnih upada bespilotnih letjelica na zračne luke Gatwick i Frankfurt, gdje se izvješća o viđenju drona nisu mogla priopćiti odmah i u stvarnom vremenu, što dovodi do nepotrebnog zatvaranja i zastoja piste.

Platforma CUPS koja integrira Rinicomovu optičku platformu za otkrivanje bespilotnih letjelica i platformu Situational ATM tvrtke 42 Solutions pruža tražene značajke koje omogućuju menadžerima sigurnosti u zračnoj luci da brzo primaju i proslijeđuju informacije o uočenim bespilotnim letjelicama po cijeloj organizaciji – od kontrolora zračnog prometa do sigurnosti / policijske snage na terenu – svi mogu primiti ažurne podatke u stvarnom vremenu poput lokacije drona, putanje, brzine i, što je važno, vizualne slike za provjeru ljudi da je otkriveni objekt zapravo bespilotni letjelica. Sustav CUPS također omogućava zračnim lukama da svoje dronove označe kao prijateljske kako ne bi izazvale uzbunu dok lete unutar zone isključenja.

In a series of presentations to representatives from many European airports and the UAV industry, it was highlighted several times that the preferred solution to address and prevent drone incidents at airports must involve an integrated system where the drone detection platform is fully integrated with the on-site ATM system to mitigate the issues discovered during the recent drone incursions at Gatwick and Frankfurt airports where reports of drone sightings could not be communicated instantly and in real-time leading to unnecessary runway closure and delays.

The CUPS platform which integrates the optical drone detection platform from Rinicom with the Situational ATM platform from 42 Solutions provides the requested features allowing airport security managers to receive and disseminate information about drone sightings quickly around the entire organisation – from the air traffic controllers to the security/police forces on the ground – everyone can receive real-time up-to-date information such as location of the drone, trajectory, speed, and, importantly, a visual image for human verification that the object detected is actually a drone. The CUPS system also allows airports to designate their own drones as friendly so that they will not cause an alert while flying within the exclusion zone.

Share this post