DENI – Otkrivanje, procjena, neutralizacija i istraživanje:
nezakonitih/zlonamjernih dronova

Nezakonita\zlonamjerna upotreba dronova danas diljem svijeta predstavlja hitan sigurnosni problem jer teroristi, aktivisti i kriminalci usvajaju tehnologiju dronova te razvijaju nove, kreativne i sofisticirane načine za počinjenje kaznenih djela, terorizma i zadiru u privatnost građana.

Kao izravnu posljedicu kriminalne uporabe dronova, policijski službenici diljem svijeta istražuju akutni porast broja kaznenih prijava koje uključuju dronove kupljene putem interneta, izravno iz trgovina ili od sve većeg broja entuzijasta koji ih sklapaju kod kuće. Ta istraživanja uključuju tvrdnje da se dronovi koriste za opskrbu zatvora drogom, od strane pedofila koji ih koriste za snimanje dječjih igrališta te od strane provalnika prilikom izviđanja imovine/nekretnine.

Unatoč postojećim protumjerama koje strogo zabranjuju uporabu dronova u ograničenim područjima te jasnoj i prisutnoj opasnosti za zrakoplove od mogućih udara dronova i dalje se uz alarmantnu pravilnost pojavljuju izvješća o nezakonitoj uporabi dronova u zračnim lukama, čime uzrokuju značajne poremećaje i popriličan financijski gubitak. Štoviše, neželjena aktivnost dronova sada ometa i pravo pojedinaca na privatnost, a korištenje dronova od strane privatnih istražitelja i paparazza je u porastu. U kombinaciji s upotrebom dronova za krađu osjetljivih informacija od poduzeća kao dijela industrijske špijunaže, okružje u kojem se javlja prijetnja od dronova sve je raznovrsnije i agresivnije.

Kao izravan odgovor na stalne sigurnosne zabrinutosti koje proizlaze iz nezakonite uporabe dronova, dvostruki dobitnik kraljičine nagrade Rinicom Ltd udružio je snage s inovatorima iz područja sigurnosti  iz poduzeća Saher i hrvatskom tvrtkom RiniGARD.

Nadovezujući se na zajednička istraživanja i inovacije s vodećim tijelima za provedbu zakonodavstva u specijalističkom području otkrivanja dronova, nova i inovativna obuka pružiti će stručnjacima znanje i vještine kojima će povećati operativnu otpornost na nezakonitu uporabu dronova. Osmišljen i izrađen od strane vodećih stručnjaka za industriju dronova i stručnjaka za provedbu zakona, ovaj jedinstveni interaktivni trening informirati će polaznike o prijetnjama koje proizlaze od aktivnosti dronova i kako mogu učinkovito odgovoriti na incidente nastale nezakonitom uporabom dronova, a sve to kroz niz scenarija utemeljenih na dokazima.

Cilj treninga je pružiti svim stručnjacima detaljno i cjelovito razumijevanje prijetnji izazvanih nezakonitim korištenjem dronova te ih upoznati s dostupnim učinkovitim mjerama potrebnim za ublažavanje i upravljanje rizicima. Ključni aspekti treninga uključuju:

  • prijetnja: razumijevanje kapaciteta i mogućnosti dronova;
  • nezakonita uporaba dronova: razumijevanje zakonodavstva, propisa i istražnih ovlasti;
  • protumjere: razumijevanje tehnologija za otkrivanje dronova;
  • procjena prijetnje i rizika: ublažavanje nezakonite uporabe dronova;
  • strateški odgovor: razvijanje sigurnosne politike, prakse i procedura vezanih uz dronove.

Završetkom treninga polaznici će steći bolje razumijevanje svih vrsta sigurnosnih prijetnji koje proizlaze iz uporabe dronova kao i mogućnosti tehnologija za njihovo otkrivanje. Također će usvojiti detaljno poznavanje zakona, pripadajućih pravila i propisa vezanih uz korištenje dronova.

Isto tako, moći će prepoznati i procijeniti sigurnosne ranjivosti i poduzeti pozitivne mjere za zaštitu protiv nezakonite uporabe dronova razvijanjem učinkovitih sigurnosnih strategija vezanih uz dronove. Sudionici će također moći praktično demonstrirati stručnost u dizajniranju sigurnosne politike vezane uz dronove i razvoju prodecura  otkrivanja i reagiranja na dronove.

Ovaj jedinstveni trening svidjet će se policijskim i sigurnosnim stručnjacima, višim rukovoditeljima i operativnom osoblju koji traže daljnja znanja i stručnost za jačanje sigurnosnih mjera i poboljšanje otpornosti. Trening će također biti zanimljiv i tehničarima i polaznicima koji traže poboljšanu operativnu stručnost, jaču svijest od prijetnje, bolju procjenu rizika, kao i upravljanje krizama, reagiranje i oporavak. Nadalje, sudjelovanje na treningu biti će zanimljivo i stručnjacima koji traže smjernice i savjete o razvoju i ulaganju u  tehnologije i sustave za otkrivanje dronova radi zaštite privatnosti te osjetljive i komercijalne imovine, podataka i infrastrukture.

„DENI trening pruža izvrsnu priliku da se sazna više o prijetnji od bespilotnih letjelica i, što je još važnije, na koji način odgovoriti, umanjiti i ublažiti tu složenu i izazovnu prijetnju.“

Lord Carlile of Berriew CBE QC - bivši neovisni recenzent britanske vlade za zakonodavstvo vezano uz terorizam i neovisni ocjenjivač politike Nacionalne sigurnosti u Sjevernoj Irskoj

 „Ovo jedinstveno iskustvo interaktivnog učenja osmišljeno je ne samo da bi se povećalo znanje o prijetnji i riziku od nezakonite uporabe dronova, nego i razvili planovi i politike za zaštitu od nezakonitih i neželjenih upada.“

Professor Garik MarkarianCEO, Rinicom Ltd

„DENI trening pruža svima s odgovarajućim ovlastima mogućnost stres-testiranja postojećih planova kako bi učinkovito odgovorili na nezakonitu uporabu dronova kao i ispitivanja spremnosti i otpornosti na sve vrste prijetnji vezane uz dronove.“

Meryrdid Hughes QPM CBE – direktor Saher (UK) i bivši policijski dužnosnik britanske policije

Share this post